Basiskennis Wiskunde opleiding industrieel ingenieur (UGent)

Path: ugent.png

usolv-it – Basiskennis Wiskunde opleiding industrieel ingenieur (UGent)

Kies waarover je wil oefenen
1. Machten en merkwaardige producten
2. Vergelijkingen en ongelijkheden
3. Oplossen van stelsels
4. Vectoren
5. Vlakke meetkunde
6. Goniometrie en driehoeken
7. Matrices en determinanten
8. Complexe getallen
9. Limieten
10. Afgeleiden
11. Integralen