Over ons

Usolv-it is een onafhankelijk oefen- en inspiratieplatform bestaande uit meerkeuzeoefeningen van diverse kwaliteitsvolle en gedeelde inhouden ("oefenobjecten"). Het platform focust op het gebruik in onderwijsverband, binnenschools zowel als buitenschools, minimaal tot en met het eerste jaar hoger of universitair onderwijs.

De focus ligt op

 • het ontwerpen van instrumenten en scenario's ter ondersteuning van de leerlingen, leerkrachten of docenten;
 • interne samenwerking (faculteitsniveau, schoolniveau, vakgroepniveau);
 • externe samenwerking (delen van oefenmateriaal over instellingen, organisaties en leden heen);
 • specifieke oefenmogelijkheden op maat van verschillende doelgroepen van leerlingen (bv. laagdrempelig oefenen, niveautoetsing, remediëring, oriëntering, ijkingstoetsen, toelatingsproeven …).

Er wordt geijverd voor een zo goed mogelijke zelfbedruipende uitbating, laagdrempelig voor scholen en leerlingen en zonder winstoogmerk.

Geen enkele aanbieder van oefenmateriaal via het platform kan aanspraak maken op een vergoeding of op royalty's louter op basis van de aangeleverde inhoud. De aanbieder blijft wel eigenaar van het materiaal en het platform biedt hen een minimale erkenning en zichtbaarheid.

Het usolv-it-platform bestaat momenteel uit circa 13.000 meerkeuzevragen en groeit permanent. Nagenoeg alle oefeningen zijn voorzien van een uitgewerkte modeloplossing.

De oefeningen kunnen met de volgende instrumenten aangesproken worden:

 • usolv-it Leerling:

  Hiermee kan iedereen gratis en onbeperkt oefenen met een welbepaalde selectie oefeningen en met beperkte scenario's. Denk aan oefenen op basis van de Vlaamse Wiskunde Olympiade, de Vlaamse Chemie Olympiade, de Kangoeroewedstrijd, maar bijvoorbeeld ook op basis van het Toelatingsexamen Arts en Tandarts en de handboekenreeks Van Basis tot Limiet.

  Na het beantwoorden van de vragen, krijg je bij iedere vraag het correcte antwoord met de uitgewerkte modeloplossing. In veel gevallen kun je je antwoordprofiel vergelijken met leerlingen uit een referentiegroep.

 • usolv-it Leerkracht:

  Deze tool vergt een persoonlijke toegangscode. Als leerkracht kun je zelf gericht doorheen de oefeningenvoorraad surfen en inspiratie opdoen. Je kunt oefeningen naar eigen inzicht en wens combineren tot een oefenreeks en deze oefenreeks aanbieden aan je leerlingen. Nadat een leerling de oefenreeks heeft gemaakt, krijg je als leerkracht een overzicht van hoe er geantwoord werd. Leerkrachten kunnen ook oefeningen bij een bepaald onderwerp of thema kiezen en groeperen tot een inhoudstafel. Binnen de school kunnen dergelijke inhoudstafels samen met collega's ingezet worden.

  Met usolv-it Leerkracht is inspiratie voor een mooie wiskunde-, chemie-, fysica-, economie-, biologie- of geografie-oefening nooit veraf. Ook de opgaven van toelatingsexamens Arts en Tandarts en van de diverse interuniversitaire ijkingstoetsen, zijn volledig gedocumenteerd ter beschikking in deze module.

 • usolv-it Docent:

  Deze module lijkt sterk op de Leerkracht-omgeving, maar focust op het hoger onderwijs, waar oefeningen eerder per vak of cursus ontsloten worden.

 • usolv-it Auteur:

  Alle gebruikers van usolv-it Leerkracht en Docent kunnen ook eigen oefeningen toevoegen aan het platform met de Auteur-module. Niet alleen wordt hierin een vraagstelling met bijhorende antwoorden en een uitgewerkt oplossing opgesteld, maar ook de metadata, die het mogelijk maken de oefening gericht te vinden in Leerkracht en/of Docent.

Omdat je privacy voor ons van groot belang is, behandelen wij persoonsgegevens zoals opgesteld in de General Data Protection Regulation (GDPR) of Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Afhankelijk van het type gebruiker dat je bent op usolv-it, houden we volgende data bij:

Usolv-it Leerling

Bij het vrij oefenen van usolv-it leerling kan een naam opgegeven worden. Die naam wordt vervolgens getoond op de rapporteringspagina na het afleggen van de oefenreeks en wordt opgeslagen in onze gegevensbanken zodat we bij vragen vanuit de gebruiker gemakkelijk oefendata kunnen terugvinden. Deze info wordt verder niet gebruikt of gedeeld.

Bij het oefenen op basis van een oefenreeks- of toetscode die wordt verstrekt door een leerkracht of een lesgever uit het hoger onderwijs (= gebruiker van usolv-it Leerkracht of Docent), worden de gegevens van de oefenreeks en de opgegeven naam opgeslagen voor rapportering binnen usolv-it Leerkracht en Docent.

Indien je via een leerplatform (Toledo of Smartschool) doorklikte naar usolv-it, wordt daarbij de inlognaam (en, in geval van Smartschool, het schooldomein) bewaard. Dit enkel en alleen om identificatiedoeleinden.

Usolv-it Leerkracht/Docent/Auteur

Van leerkrachten en docenten wordt volgende info opgeslagen:

 • Voornaam en naam
 • Geslacht
 • E-mailadres
 • Indien van toepassing: de school, instelling of organisatie waaraan de persoon verbonden is. Hiervan bewaren we de volgende gegevens, eventueel onvolledig:

  • Adres en facturatieadres
  • Instellingsnummer
  • E-mail
  • Telefoon
 • De minimale gegevens voor het operationeel stellen van de doorklikkoppeling met Smartschool (inlognaam en schooldomein) of Toledo (identificatiecode).

Om toe te laten dat scholen die lid zijn van usolv-it extra faciliteiten krijgen voor hun leerlingen die deelnemen aan minstens een van de olympiades natuurwetenschappen of de stemolympiade, wordt in het kader van dat samenwerkingsproject de schoolinformatie van de scholen die lid zijn van usolv-it met die partners gedeeld. In dit verband wordt geen individuele informatie gedeeld.

Indien een school lid is van de usolv-it-gebruikersgroep, kan de accountbeheerder de leerkrachtenaccounts binnen de school wijzigen. De beheerder kan accounts aanmaken, waarna de betreffende leerkracht individueel moet bevestigen. De beheerder kan ook accounts loskoppelen van de school. In zo'n geval worden de gegevens niet meteen verwijderd, omdat het over een vergissing kan gaan of omdat de betreffende leerkracht ook via een andere school opnieuw lid kan worden. We behouden ons het recht voor om na enige tijd alle informatie van die losgekoppelde accounts zonder verdere verwittiging te verwijderen.

Leden van usolv-it krijgen van ons sporadisch een nieuwsbrief met recente grote updates met betrekking tot het platform.

Alle contact- en oefeninformatie van personen met betrekking tot usolv-it wordt alleen voor gebruik binnen het platform bijgehouden. Alleen voor schoolverantwoordelijken van een olympiade zoals hierboven vermeld, wordt info gedeeld.

Inzage, wijzigen of verwijderen van de gegevens die we van je bijhouden, kan op eenvoudig verzoek via de contactpagina.

Laatste update: 24 mei 2018.

In 1998 startten de professoren Frank De Clerck (UGent) en Paul Igodt (KU Leuven Campus Kulak) als toenmalige coördinatoren van de Vlaamse Wiskunde Olympiade met het initiatief om de grote voorraden nuttig oefenmateriaal en statistische informatie van die wedstrijd dynamischer in te zetten ter ondersteuning van het onderwijs.

In 2002 werd financiering verworven en kon de eerste technologie ontworpen worden om hier systematisch aan te werken. Er kwam projectfinanciering vanwege de Open Universiteit, de Vlaamse Overheid, de KU Leuven en de UGent. Naast de inhoud van de olympiade zelf, ging veel aandacht naar inhoudsuitbreiding voor het universitair en het hoger onderwijs.

De inhoudelijke uitbreiding naar andere disciplines en interessegebieden heeft zich continu doorgezet en leidde inmiddels tot een voorraad van meer dan 13000 oefeningen, waarvan een deel Engelstalig.

Oefenmateriaal delen met collega's en organisaties en oefenmateriaal hergebruiken in de tijd, blijven de drijvende inspiratie voor de verder ontwikkeling.

Het platform wordt momenteel uitgebaat als een gebruikersgroep, waarin zowel individuele gebruikers, scholen als universitaire faculteiten lid van zijn. Daarnaast engageert Vlaamse Wiskunde Olympiade vzw zich voor een jaarlijkse structurele ondersteuning, als return naar het onderwijs.

In principe is usolv-it platform- en browseronafhankelijk. Het volstaat om een up-to-date browser te gebruiken. Wij testen actief volgende browsers:

 • Mozilla Firefox
 • Google Chrome
 • Microsoft Internet Explorer
 • Microsoft Edge

De meeste andere browsers (zoals Apple Safari, Opera, Vivaldi en Chromium) delen hun onderliggende technologie met een van bovenstaande, waardoor die waarschijnlijk ook probleemloos werken.

Van elke browser testen we zelf steeds in de recentste beschikbare versie, met uitzondering van Internet Explorer, waar we compatibel proberen te blijven met versie 9. Er kunnen echter kleine lay-outverschillen opduiken tegenover nieuwere versies, zonder functionele gevolgen. Oudere versies worden niet ondersteund.

De enige vereisten die we nog stellen aan de browsers, is dat ze JavaScript en cookies ondersteunen.

Als je alleen oefeningen komt maken op usolv-it, heb je verder niets nodig. Voor sommige gebruikers is een pdf-lezer echter noodzakelijk. Zie hieronder.

Misschien.

 • Wil je gewoon oefeningen maken met het platform? Geen probleem: de vragen worden getoond met HTML en JavaScript.
 • Wil je een oefenreeks opslaan en later indien of afdrukken? Dan krijg je een pdf-bestand en heb je een pdf-lezer nodig.
 • Ben je gebruiker van Docent of Leerkracht? Dan openen de oefeningen zich voorlopig nog als pdf-bestand en heb je best een browser-plug-in die pdf-bestanden kan laden. We proberen dit systeem af te bouwen.

Vragen worden opgesteld in LaTeX, eventueel aangevuld met afbeeldingen. Je hoeft LaTeX niet tot in de details te kennen, je hoeft zeker geen grote stukken code te schrijven. Enkele basisconcepten volstaan. Het gaat dan vooral om het schrijven van gewone tekst, wat relatief simpel is. Alleen voor o.a. tekens met accenten moet je de syntaxis ietwat kennen, maar op internet vind je voor de basis heel wat hulp.

LaTeX is een opmaaktaal die vooral handig is voor het schrijven van formules. Het voorziet daarvoor een syntaxis, die je kunt vergelijken met de syntaxis op een grafisch rekentoestel. Er bestaan echter ook programma's, zoals LyX, en websites die je hiervoor een grafische interface geven. Je kunt de code daaruit makkelijk exporteren.

Normaal niet. Als de oefenreeks je werd aangeboden door een leerkracht of iemand uit het hoger onderwijs, kun je die wel een tweede kans vragen. Zij kunnen je resultaat wissen.

Ai, vervelend. Dat kan aan meerdere factoren liggen. Misschien was je te lang inactief, maar het kan net zo goed zijn dat er door omstandigheden iets op onze servers gebeurde.

Je kunt die eventueel opnieuw beginnen als je de oefenreekscode hebt. In het ander geval helaas niet.