Je elektronisch
oefen-, toets- en inspiratieplatform

Leer­kracht

Usolv-it Leerkracht is een module waarmee leerkrachten de oefeningen van het platform professioneel kunnen gebruiken. Enkele mogelijkheden:

 • surfen doorheen alle aangeboden oefeningen en zo inspiratie opdoen;
 • oefeningen combineren tot een oefenreeks die op papier of digitaal aan de leerlingen kan worden aangeboden;
 • een rapport van de door je leerlingen gemaakte oefenreeksen opvragen;
 • oefeningen thematisch groeperen als een inhoudstafel en samen met collega's binnen je school inzetten;
 • eigen oefeningen aanmaken, toevoegen aan het platform en zo delen met alle gebruikers.

Het huidige aanbod van oefeningen voor leerkrachten bestaat uit:

 • de vragen van de Vlaamse Wiskunde Olympiade en de Junior Wiskunde Olympiade;
 • de vragen van de Vlaamse Chemie Olympiade;
 • de vragen van de Vlaamse Geografie Olympiade;
 • de vragen van de Vlaamse Fysica Olympiade;
 • de vragen van de Vlaamse Biologie Olympiade (in opstart);
 • de opgaven van de vele varianten van de interuniversitaire ijkingstoetsen;
 • de vragen van de Kangoeroewedstrijd;
 • heel wat oefeningen wiskunde, economie en fysica aangemaakt in Vlaamse universiteiten voor gebruik in het kader van eerstejaarsonderwijs of studie-oriëntering;
 • de opgaven wiskunde, fysica, chemie en biologie van het toelatingsexamen Arts en Tandarts;
 • honderden oefeningen ingevoerd door leerkrachten;
 • honderden oefeningen van de handboekenreeks Van Basis tot Limiet.

Dit aanbod breidt permanent uit. Jaarlijks worden de vragen van de olympiades aangevuld met de voorbije jaargang.

Je kunt pas aan de slag met usolv-it Leerkracht als je lid wordt van de usolv-it-gebruikersgroep. Je kunt dit aanvragen via het tabblad "Hoe?" hierboven.

Als leerkracht heb je de keuze tussen volgende lidmaatschappen:

 • Een gratis kennismakingslogin die twee weken geldig is. Dit kun je hoogstens 1 keer vragen.
 • Een individueel lidmaatschap voor de duur van 1 jaar als leerkracht kost 50 euro.
 • Een schoollidmaatschap voor de duur van 1 jaar. Hiermee kunnen alvast 20 leerkrachten (uitbreidbaar) een individuele account krijgen. Je kunt inhoud delen met de collega's van de school. Dit schoollidmaatschap kost 125 euro per jaar (voor alle leerkrachten samen), maar scholen die deelnemen aan een van de wedstrijden van de Vlaamse Wiskunde Olympiade vzw (Kangoeroe, Junior Wiskunde Olympiade, Vlaamse Wiskunde Olympiade) krijgen hierop korting en betalen slechts 100 euro.

Voor scholen die werken met Smartschool, zijn er volgende handigheden:

 • vanuit Smartschool doorklikken naar usolv-it Leerkracht (single sign-on);
 • leerlingen kunnen oefenreeksen aanklikken vanuit Smartschool, waarbij hun naam automatisch wordt doorgegeven. Leerlingen kunnen zo geen (al dan bewust) verkeerde naam ingeven.
Dit biedt dus voordelen met betrekking tot identiteitscontrole, maar de werking van usolv-it wordt er niet door beïnvloed.

Departementen of faculteiten van een instelling voor hoger onderwijs — inclusief voor lerarenopleidingen — nemen best contact op met ons om over de mogelijkheid om aan te sluiten te overleggen. Zie ookusolv-it Docent.

Je gegevens
Schoolgegevens
Leerplatform van je school
Lidmaatschap gebruikersgroep usolv-it Leerkracht
Boodschap

Hieronder heb je plaats om een eventuele boodschap mee te geven.

Merk op: je krijgt op de volgende pagina de mogelijkheid om een factuur te genereren. Je hoeft die dus niet hier aan te vragen.