Naam:

OFWEL: willekeurige toets over volledige inhoudstafel hieronder
Kies hier het aantal vragen:

OFWEL: stel je toets als volgt samen:

Vectorruimten en deelvectorruimten: definities en voorbeelden

Lineaire onafhankelijkheid, basis en dimensie

Vectorruimten geassocieerd aan een matrix

Toemaatje - Het veld van de complexe getallen

Toemaatje - Eindige velden met p elementen