Naam:
Referentiegroep:

OFWEL: willekeurige toets over volledige inhoudstafel hieronder
Kies hier het aantal vragen:

OFWEL: stel je toets als volgt samen:

Nuttig oefenmateriaal vooraf

Stelsels en matrices

Context en matrixvorm

Gauss-eliminatie, echelonvorm, rijgereduceerde vorm

Rekenen met matrices

Determinanten

Determinant: definitie, bestaan en eigenschappen

Toepassingen

Vectorruimten

Vectorruimten en deelvectorruimten: definities en voorbeelden

Lineaire onafhankelijkheid, basis en dimensie

Vectorruimten geassocieerd aan een matrix

Lineaire afbeeldingen en lineaire transformaties

Lineaire afbeeldingen en matrices

Invloed van het veranderen van basis

Dimensiestelling, rang en eigenschappen

Eigenwaarden, eigenvectoren en diagonaliseerbaarheid

Probleemstelling, eigenwaarden en eigenvectoren

Spectrum en eigenruimten van een lineaire transformatie

Diagonaliseerbaarheid over R en over C

Inproducten en Euclidische ruimten

Inproducten, Euclidische meetkunde en Euclidische ruimte

Orthonormale basissen, orthogonale complementen

Orthogonale klassificatie van symmetrische matrices

Singuliere-waardeontbinding van een matrix

Toepassingen