Lineaire Algebra - H5: Eigenwaarden, eigenvectoren en diagonaliseerbaarheid
Paul Igodt, Wim Veys - Lineaire algebra - Universitaire Pers Leuven - ISBN 978 90 5867 879 9

usolv-it – Lineaire Algebra - H5: Eigenwaarden, eigenvectoren en diagonaliseerbaarheid

Kies waarover je wil oefenen
Probleemstelling, eigenwaarden en eigenvectoren
Spectrum en eigenruimten van een lineaire transformatie
Diagonaliseerbaarheid over R en over C