Lineaire Algebra - H3: Vectorruimten
Paul Igodt, Wim Veys - Lineaire algebra - Universitaire Pers Leuven - ISBN 978 90 5867 879 9

usolv-it – Lineaire Algebra - H3: Vectorruimten

Kies waarover je wil oefenen
Vectorruimten en deelvectorruimten: definities en voorbeelden
Lineaire onafhankelijkheid, basis en dimensie
Vectorruimten geassocieerd aan een matrix
Toemaatje - Het veld van de complexe getallen
Toemaatje - Eindige velden met p elementen