Lineaire Algebra - H1: Stelsels en matrices
Paul Igodt, Wim Veys - Lineaire algebra - Universitaire Pers Leuven - ISBN 978 90 5867 879 9

usolv-it – Lineaire Algebra - H1: Stelsels en matrices

Kies waarover je wil oefenen
Nuttig oefenmateriaal vooraf
Context en matrixvorm
Gauss-eliminatie, echelonvorm, rijgereduceerde vorm
Rekenen met matrices