Lineaire Algebra - H4: Lineaire afbeeldingen en lineaire transformaties
Paul Igodt, Wim Veys - Lineaire algebra - Universitaire Pers Leuven - ISBN 978 90 5867 879 9

usolv-it – Lineaire Algebra - H4: Lineaire afbeeldingen en lineaire transformaties

Kies waarover je wil oefenen
Lineaire afbeeldingen en matrices
Invloed van het veranderen van basis
Dimensiestelling, rang en eigenschappen