Lineaire Algebra - H6: Inproducten en Euclidische ruimten
Paul Igodt, Wim Veys - Lineaire algebra - Universitaire Pers Leuven - ISBN 978 90 5867 879 9

usolv-it – Lineaire Algebra - H6: Inproducten en Euclidische ruimten

Kies waarover je wil oefenen
Inproducten, Euclidische meetkunde en Euclidische ruimte
Orthonormale basissen, orthogonale complementen
Orthogonale klassificatie van symmetrische matrices
Orthogonale en symmetrische transformaties
Singuliere-waardeontbinding van een matrix
Toepassingen