Lineaire Algebra
Paul Igodt, Wim Veys - Lineaire algebra - Universitaire Pers Leuven - ISBN 978 90 5867 879 9

usolv-it – Lineaire Algebra

Kies waarover je wil oefenen
Nuttig oefenmateriaal vooraf
Stelsels en matrices
Context en matrixvorm
Gauss-eliminatie, echelonvorm, rijgereduceerde vorm
Rekenen met matrices
Determinanten
Determinant: definitie, bestaan en eigenschappen
Toepassingen
Vectorruimten
Vectorruimten en deelvectorruimten: definities en voorbeelden
Lineaire onafhankelijkheid, basis en dimensie
Vectorruimten geassocieerd aan een matrix
Lineaire afbeeldingen en lineaire transformaties
Lineaire afbeeldingen en matrices
Invloed van het veranderen van basis
Dimensiestelling, rang en eigenschappen
Eigenwaarden, eigenvectoren en diagonaliseerbaarheid
Probleemstelling, eigenwaarden en eigenvectoren
Spectrum en eigenruimten van een lineaire transformatie
Diagonaliseerbaarheid over R en over C
Inproducten en Euclidische ruimten
Inproducten, Euclidische meetkunde en Euclidische ruimte
Orthonormale basissen, orthogonale complementen
Orthogonale klassificatie van symmetrische matrices
Singuliere-waardeontbinding van een matrix
Toepassingen